Wednesday, March 20, 2019

Zemira Harmony's Infant Session { General Santos City }


Mahal naming Zem, ang ibig sabihin ng pangalan mo ay “purihin”. Purihin ang Panginoon sa lahat ng bagay. Tunay kami’y pinagpala dahil dumating ka sa aming buhay,anak. Ika’y nagbigay ng ngiti sa aming labi at galak sa puso sa araw-araw na kami’y nabubuhay.Dalangin namin na ika’y lumaking may takot sa Panginoon. Ang Panginoon ang siyang gagabay sa iyo sa lahat ng oras. Purihin ang Panginoo sa kanyang kadakilaan. Mahal na mahal ka namin.

                                                                                                   Nagmamahal, 
             Nay at Tay 


P.S. Anak, "hahalik" ang sinturon ni tatay at ni nanay sa iyong pwetan sa twing "titigas ang iyong ulo". ito ay sapagkat mahal na mahal ka namin at ayaw ka namin mapariwara at lumaking pasaway sa lipunan.STYLING by Vna Routel, Photograpjhy by The Cradle Stories by Walking Eyes, Nikon D610, 35mm 1.4 Sigma Art

0 comments:

Post a Comment